Читаоница

Читаоница се налази на галеријском простору библиотеке у окружењу референсне збирке – речника, енциклопедија, лексикона, приручника…Читаоница опште и референсне литературе нуди својим корисницима читаоничка места опремљена за употребу преносивих рачунара и друге електронске опреме. Могућност коришћења сопствених књига или референсне збирке Библиотеке привлачи велики број студената.

Мултимедијална читаоница, која је такође смештена на галерији, нуди члановима библиотеке могућност коришћења РС рачунара на 3 радне станице, преглед електронске поште и употребу интернета.

У Читаоници се одржавају и програми из културе – промоције књига, предавања, трибине.