Правилник о раду са читаоцима

1. Члан Библиотеке може бити сваки грађанин који се са дужном пажњом понаша према књизи и Библиотеци. Библиотека ће да настоји да сваком читаоцу, уз високи професионални однос, у складу са могућностима својих фондова или међубиблиотечком позајмицом, обезбеди тражену књигу.

2. Публикације Завичајног одељења и Читаонице користе се у Библиотеци, а могу да се фотокопирају уз остављање личног документа. У изузетним, оправданим случајевима, могу се користити и ван Библиотеке.

3. Чланарина може бити: годишња, породична (сваки члан породице има свој број) и колективна (десет и више чланова једне школе или радне организације који се истовремено учлане у Библиотеку).

4. Позајмљују се највише две књиге на једну чланску карту. Студенти могу бити задужени са највише четири стручне књиге.

5. Књиге се могу задржати 15 дана уз могућност једног продужетка.

6. Читалац који је изгубио или оштетио књигу, треба да купи књигу истог наслова или платити њену пуну цену.

Правилник формирао: Управни одбор Библиотеке


Закон о библиотечко-информационој делатности (PDF, 159 Kb)