Подржите нас

Градска библиотека користи сваку прилику, да се обрати својим суграђанима и замоли их да, ако поседују, нашим збиркама придруже или барем позајме ради репрографисања, материјал који је значајан за изучавање прошлости нашега краја: почевши од књига, преко старих новина и часописа, па до ситног (али веома значајног) материјала – старих плаката, улазница, разгледница, фотографија, мајсторских писама,…

Најљубазније захваљујемо,