Радионице, такмичења и конкурси

Литерарни конкурс „Месец књиге“

Сваког октобра месеца расписујемо литерарни конкурс „Месец књиге“ за ученике основних и средњих школа са темом о књизи. На Дан библиотеке додељују се по три награде за сваки узраст – ученике нижих и виших разреда основних школа и средњошколце. Награда је књига и новчана награда.

Општинско такмичење у рецитовању

Сваке године наша Библиотека организује Општинско такмичење у рецитовању за ученике основних и средњих школа.

Критеријуми по којима комисија прати и вреднује рецитаторе садрже следеће елементе: избор песме примерен узрасту, акцентуацију и дикцију, мисаоно-емотивни доживљај, природност, изражајност и сугестивност казивања.

Прва три места из сваке категорије награђују се захвалницом и књигом , као и пласманом на регионално такмичење.

Општинско такмичење у изражајном читању

У жељи да код младих негује и развија смисао за леп, јасан, разумљив и изражајан говор, наша Библиотека је једна од ретких која преко 20 година организује Општинско такмичење у изражајном читању за ученике основних школа. Захвалницом и књигом награђујемо по три ученика у сваком узрасту, од првог до осмог разреда.

Радионица „Читаоница“

Радионице „Читаоница“ намењене су ученицима основних и средњих школа како би им помогле при читању и разумевању школске лектире. На овим радионицама разговарамо о књигама које су на списку обавезне лектире, али и о другим књигама које занимају ученике, свакодневним темама и свему о чему нас може научити књижевност.

Радионица „Логичке игре и мозгалице“

Ове радионице намењене су најширем узрасном распону школске деце и деце која иду у вртић (од 5 до 8 година). На основу решавања математичких, логичких и вербалних задатака, деца развијају своје интелектуалне способности и логичко размишљање. Задаци су подељени по степенима тежине, односно по узрасту деце, па би тако и за сваку групу била организована одговарајућа радионица. За све радионице Библиотека обезбеђује материјал потребан за рад.

Радионица „Вешти прстићи“

Радионице су намењене групама деце узраста од 4 до 6 година и састоје се од мануелних вежби – прављења разних облика и предмета, уз стихове и кратке приче. Све радионице су прилично уједначене по тежини задатака, па групе могу бити комбиноване по узрасту.

Радионица „Шта је…. како ради…?“

Ова радионица даје одговоре на питања : Шта је библиотека, шта је болница, шта је ветеринарска амбуланта, шта је општина, шта је продавница, шта је електродистрибуција, шта је биоскоп……. и како раде та предузећа и установе. Предвиђена је сарадња са професионалцима из локалних предузећа и установа.
Радионице су предвиђене за предшколски узраст, као и за прва четири разреда основних школа.

Радионица „Како настаје књига“

Радионица “Како настаје књига” намењена је ученицима трећег и четвртог разреда основне школе. Циљ радионице је да се деци прикаже пут књиге од замисли писца, па до њеног коначног одредишта – читаоца. Деца сазнају шта је све потребно и ко све учествује у стварању књиге. Упознају се са улогом преводиоца, илустратора, лектора, штампара и осталих важних учесника у том процесу. Уз сва та сазнања добијају, кроз игру, могућност да и сами буду део креативног процеса.