Одељење за рад са читаоцима

Ово одељење најважније је у погледу односа корисник – библиотека.

У њему су запослени књижничар, виши књижничар и библиотекари који су задужени за рад са читаоцима и подразумева издавање и враћање књига, давање одговора на многобројна и најразличитија питања при проналажењу литературе за израду семинарских, дипломских и других радова, вођење статистике, писање опомена, повремено сређивање фонда.

Књиге су смештене по систему УДК, а фонд је у слободном приступу. Потребне информације могу се добити претраживањем електронског каталога или директно од књижничара и библиотекара, што се посебно односи на тематско претраживање локалне базе или других база доступних на Интернету.

Сваке године, на Дан библиотеке, наша установа награди своје најактивније читаоце књигом и бесплатном чланарином за наредну годину.