Огранак у Даросави

Даросава је једно од већих села у општини Аранђеловац и једино у којем постоји истурено одељење – огранак Народне библиотеке „Свети Сава“ из Аранђеловца. После Другог светског рата село је носило име Партизани. Деведестих година прошлог века враћено је старо име овом селу са неколико хиљада становника колико их је било по попису 2002. године.

Изградњом и отврањем Дома културе 1957 – 1964. године створили су се услови за оснивање праве сеоске библиотеке. Скупштина општине Аранђеловац је Дом културе уступила Радничком универзитету из Аранђеловца на трајно коришћење и управљање 24.6.1964.године.

Раднички универзитет у сарадњи са Народном библиотеком из Аранђеловца 1965. године оснива огранак библиотеке у Даросави. Библиотека је била смештена у Дому културе у просторији од 60 квадратних метара. Била је опремљена ормарима и полицама, као и столовима и столицама за читање књига. Поседовала је око 4.000 књига. Рад ове библиотеке је био од почетка организован у складу са свим библиотекарским правилима који су важили за територију Републике Србије. Први књижничар је била Душанка Петровић са завршеном средњом библиотекарском школом. Књиге су биле сређене по УДК систему. Рађен је ауторски и стручни каталог. Постојала је и картотека читалаца. Библиотека је имала око 200 чланова. Куповину књига је финансирала тадашња општина преко СИЗ-а за културу, а књиге су добијане и од културно-просветне заједнице.

Библиотека је на овај начин, као огранак матичне библиотеке из Аранђеловца радила до 1978.године. Тада се одлуком Месне заједнице школска и месна библиотека спајају, књиге из школске библиотеке се премештају у библиотеку у Дому културе. Наџор над библиотеком преузима Месна заједница у сарадњи са Центром за културу Радничког универзитета у Аранђеловцу, чији радници, односно управник Дома културе ради и послове библиотекарског радника. Тада библиотека постаје и један од главних носилаца културних збивања у селу. Организује изложбе књига, изложбе домаће радиности, окупља жене и организује дружење уз хеклање, вез, ткање и слично. У библиотеци се одржавају и разна предавања за мештане у вези са пољопривредом, здравством.

2001. године, одлуком Скупштине општине Аранђеловац, ова мала али важна библиотека поново постаје огранак Народне библиотеке «Свети Сава» из Аранђеловца.

У раду библиотеке у Даросави од 2001.године настаје оживљавање рада библиотеке, с надом да ће се тај тренд и наставити.

По задњем попису књига који је рађен 2000. године огранак Библиотеке је имао 6854 књиге.