Завичајно одељење

Градска библиотека и њено завичајно одељење користе сваку прилику, да се обрате својим суграђанима и замоле их да, ако поседују, завичајној збирци придруже или барем позајме ради репрографисања, материјал који је значајан за изучавање прошлости нашега краја: почевши од књига, преко старих новина и часописа, па до ситног (али веома значајног) материјала – старих плаката, улазница, разгледница, фотографија, мајсторских писама,…

Најљубазније захваљујемо


Завичајна збирка прикупљана је током дугогодишњег рада Народне библиотеке “Свети Сава”, а званично је оформљена и уобличена 2000. године од када на њој ради за то посебно задужен библиотекар. Делатност у Завичајном одељењу базирана је на прикупљању материјала локалног карактера, односно свих писаних материјала, фотографија, аудио и видео записа који на било који начин имају везе са општином Аранђеловац и Аранђеловчанима. Свака књига, брошура, плакат, часопис издат у Аранђеловцу или писан од стране људи који су пореклом из овога краја чува се у Завичајној збирци.

Лични контакт и поклон грађана је тренутно најважнији вид набавке.

Завичајно одељење је активно учествовало и у припреми и издавању књига које говоре о историји нашег града.

На пољу периодике прикупљају се и прегледају дневни и недељни листови. На основу тога, формирана је збирка исечака из дневних листова која ће бити предметно класификована и која обухвата све значајне догађаје у граду и околини, што је чини веома важном за будућа времена.

У Завичајној збирци се наставља са прикупљањем фотографија са значајних културних догађања у средини (књижевне вечери, прославе јубилеја), а започело је и припремање збирке аудио и видео записа са научних,културних скупова у којој ће бити сачувана жива реч људи овога времена. Посебна пажња посвећена је старим фотографијама (стари објекти у граду – Парк, Жел. станица, Стара чаршија…). Збирка за сада укупно има преко 1500 фотографија, и похрањује се на компакт дисковима.

 У скорије време приступиће се и прегледању и сређивању архивске грађе из Архива у Новом Саду у Сремским Карловцима, као и из Архива Србије. Ово одељење веома је значајно за очување културне баштине и историје Аранђеловца.