Час реторике – вештина говорништва

Народна библиотека «Свети Сава» у сарадњи са Дејаном Милићем, професором реторике, организовала је Час реторике – „Вештина говорништва“ за ученике средњих школа.

         У оквиру овог предавања Дејан Милић, професор реторике на Правном факултету Универзитета „Унион“ у Београду, је кроз дискусију и демонстрацију говора показао како треба да се овладава вештином говорења, како да се унапреди говорно изражавање уопште, али и да се стекне самопоуздање у свакодневној комуникацији.

Дејан Милић, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Мастер права и вишеструки победник такмичења у беседништву. Докторске студије завршио на Правном факултету Универзитета у Београду – смер јавноправни. Предавач је реторике и савремених односа с јавношћу у бројним високошколским установама.

Час реторике „Вештина говорништва“ одржан је у четвртак, 2. фебруара од 15:45 до 15:30  часова у Читаоници библиотеке у Аранђеловцу.

Због великог интересовања, Народна библиотека “Свети Сава” организоваће још сличних садржаја.