Јавна набавка ЈН6 2015

Народна библиотека “Свети Сава” спроводи поступак јавне набавке грађевинских и грађевинско-занатских радова на изградњи и адаптацији Дечијег одељења

Позив:

Конкурсна документација: