Обавештење о продужењу рока ЈН6 2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и измењена конкурсна документација у поступку јавне набавке грађевинских и грађевинско-занатских радова на изградњи и адаптацији Дечјег одељења

Обавештење о продужењу рока: