Представљене две монографије проф. др Сузане Рајић

У Народној библиотеци „Свети Сава“представљене су две монографије „Александар Обреновић, владар на прелазу векова, сукобљени светови“ и „Спољна политика Србије, између очекивања и реалности 1868–1878“ историчарке проф. др Сузане Рајић.


Књига Сузане Рајић о краљу Александру је показала да је преиспитивање прошлости и приказивање неких до сада свесно или несвесно прећуткиваних догађаја једини исправан начин у трагању за тешко докучивом историјском истином. Лишена династијских или партијских предрасуда минулих времена, била је у могућности да критички испита и сагледа не само живот краља Александра, већ и један од најважнијих периода наше прошлости. Када се књига сагледа у целини одговарајућег историјског контекста види се да то није само животни пут и историја кратке владавине краља Александра, већ и историја политичких, финансијских, друштвених и спољнополитичких слојева Србије краја 19. и почетка 20. века, те читава политичка култура једног периода.

Друга монографија говори о раздобљу од трагичне смрти кнеза Михајла, времену малолетства кнеза Милана Обреновића, до његовог ступања на престо Србије. Она доноси слику не само спољне политике, него и сложеног лица Србије у једном узбудљивом времену. 


Редовни професор Филозофског факултета Универзит
ета у Београду проф. др Сузана Рајић, предаје историју српског народа у Новом веку. Аутор је бројних пројеката и научних радова и уредник неколико наслова и уџбеника.

Овом приликом, представила је наслове засноване на сазнањима претходника, али и на многим новим сазнањима и открићима у архивским истраживањима. 


Промоција је одржана 5. априла 2018. године у 19 сати у Читаоници библиотеке.

IMG_20180405_191655