Најактивнији читаоци у 2020. години

Поводом Дана библитеке, 19. фебруара, Народна библиотека „Свети Сава“ награђује и најактивније читаоце.

Током 2020. године, најактивнији су били:

1. Илинка Покрајац, пензионер

2. Немања Ранковић, дипломирани филолог

3. Лазар Павловић, ученик ОШ “Милан Илић Чича”.

Уз захвалницу, најактивнији добијају књигу и бесплатну чланарину за 2021. годину.